Oplysninger om mine erfaringer med militærkurset for kvinder

mohamed elsharkawy
2024-02-17T19:55:47+00:00
generelle oplysninger
mohamed elsharkawyKorrekturlæser: admin30. januar 2023Sidste opdatering: XNUMX uge siden

Min erfaring med militærkurset for kvinder

En kvinde havde sin personlige erfaring med et militærkursus for kvinder, og det var en oplevelse af stor betydning og gavn for hende. Ser man på online-dataene, viser det sig, at militærkurset for kvinder er et 14-ugers træningsprogram, der har til formål at forberede kvinder til at arbejde i de saudiske væbnede styrker.

Kvinder, der ønsker at deltage i militærkurset, står over for nogle krav og betingelser. Blandt disse betingelser er besiddelse af saudisk statsborgerskab og permanent ophold på Kongerigets territorium. Derfor skal kvinder, der er interesserede i at ansøge om kurset, opfylde disse specifikke krav.

Den unge kvinde indsendte sin ansøgning til Offentlig Sikkerhed, efter at jobmuligheder på militæruddannelsen først blev ledige halvandet år efter, at hun indsendte sin ansøgning. Hun fortalte om sin oplevelse under ansøgnings- og træningsfasen, hvor hun stod over for vanskeligheder med den opslidende fysiske udholdenhed og psykiske pres under træningsperioden.

Denne form for træning kan rejse spørgsmål for nogle kvinder, og blandt disse spørgsmål kan være stigningen i østrogen og dets effekt på kroppen. Der er også henvendelser om Clomen-pillers effekt på hormoner, især for kvinder, der lider af menstruationscyklusproblemer og forsinket graviditet.

Det skal bemærkes, at militærkurset for kvinder er meget berømt og betragtes som en vigtig og unik oplevelse, der kvalificerer unge kvinder til at slutte sig til hæren eller politiet for at udvikle deres færdigheder og opbygge deres personlighed som militærkvinde. Men på den anden side er der andre job inden for civile områder, som kan være mere behagelige og trygge, såsom undervisning.

Nogle ser den militære erfaring for kvinder som en udfordring, som mænd ikke oplever, og de mener, at det ikke bare er en leg. Men det skal erkendes, at militærkurset er en værdifuld mulighed for at udvikle fysisk styrke og opbygge selvtillid, under hensyntagen til, at det kræver meget arbejde og udholdenhed.

1925211 - Echo of the Nation blog

Fordele ved militærkurset for kvinder

De saudiarabiske væbnede styrker tog en beslutning om at tilbyde militære kurser for kvinder med det formål at udvikle deres færdigheder og hæve deres niveau til at arbejde i militærjob og rangerer på en anstændig måde. Kvindernes rækker omfatter nu soldater og menige, og de kan også forfremmes til rang som korporal, sergent og vice-sergent.

Militære kurser for kvinder varer 14 uger og er omfattende træningsprogrammer for at forberede dem til at arbejde i de saudiske forsvarsstyrker. Kurset omfatter træning i en række militære, tekniske og taktiske færdigheder og viden.

Deltagerne i dette kursus har nydt godt af mange fordele. Det bidrog til at hæve deres faglige niveau og give den nødvendige træning til at udvikle deres lederskab og samarbejdsevner. Desuden bidrager militæret for kvinder til at styrke kvinders samfundsmæssige rolle og sætte dem i stand til at arbejde og tjene nationen.

Derudover giver militærkurset kvinder vigtige økonomiske muligheder, da kvindelige tilmeldte efter endt uddannelse ansættes i forskellige militærsektorer. De berørte myndigheder understreger, at værnepligten vil afspejle positivt på kvinders karriere og vil bidrage til at styrke den nationale økonomi generelt.

I overensstemmelse hermed er dette militærkursus tilrettelagt for alle nybegyndere til militærkurser, da alle militærsektorer søger at opnå forenede mål ved at træne kvindelige deltagere i de nødvendige færdigheder og forbedre deres militære kapaciteter.

Kongeriget Saudi-Arabien var vidne til gradueringen af ​​den første kvindelige militærgruppe, efter at de havde bestået træningskurset, som varede i 14 uger. Kandidaterne blev placeret i forskellige dele af de væbnede styrker som forberedelse til starten af ​​deres militærtjeneste.

Dokumenter, der kræves for at ansøge om militærkurset for kvinder

For det første skal ansøgeren have et gymnasieeksamensbevis, der er godkendt med et stempel fra det saudiske undervisningsministerium. Lægedokumenter, der beviser ansøgerens fysiske og psykiske helbred, skal også indsendes.

For det andet skal du indsende et ansøgningsskema for at tiltræde jobbet, som skal indeholde alle de nødvendige data og være stemplet.

For det tredje skal et bevis for afsluttet ungdomsuddannelse forevises med ministeriets stempel på.

Ansøgeren skal også fremvise det originale civile ID-kort for at bekræfte sin identitet.

Derudover skal ansøgeren foretage en bryst- og lungeundersøgelse for at sikre åndedrætssystemets sikkerhed.

For at organisere alle de nødvendige dokumenter og papirer skal de arrangeres og indsamles for at blive præsenteret på passende måde.

De påkrævede papirer inkluderer også at medbringe 6 tydelige personlige billeder af ansøgeren, i størrelsen 4 x 6 og i en moderne farve.

Det originale civilstandskort skal også vedlægges og indsendes sammen med resten af ​​dokumenterne.

Det skal bemærkes, at det nationale ID-kort skal være gyldigt ved ansøgning.

Derudover skal ansøger have et højde-vægt-forhold, da højden ikke må være mindre end 160 cm.

Procedurerne kræver endvidere, at ansøgeren ikke har tidligere erfaring med værnepligt i en anden institution, og at hendes tjeneste dér er ophørt, inden hun søgte det officielle militærjob.

Derudover skal ansøgeren opnå de faglige kvalifikationer, der kræves til den ønskede stilling.

Endelig må ansøgeren ikke være gift med en ikke-saudiarabisk, må ikke have afskedigelse fra de militære sektorer og må ikke tidligere have tiltrådt militærtjeneste.

Er mobiltelefoner tilladt i militærkurset for kvinder?

Brug af mobiltelefoner i militærkurset for kvinder er strengt forbudt. Strenge militære regler forbyder eleverne at medbringe elektroniske enheder under træningen, såsom mobiltelefoner, kameraer, optageenheder og andre enheder.

At respektere disse militære love og regler er en af ​​de vigtige ting, som mandlige og kvindelige studerende skal have og være underlagt militær disciplin efter at have modtaget passende træning. Derfor skal kvinder, der ønsker at tilslutte sig de saudiske væbnede styrker, være parate til at overholde de love og regler, der styrer denne militære kurs.

Hovedformålet med det militære kursus for kvinder er at forberede dem til at arbejde i de saudiske væbnede styrker. Dette kursus varer i 14 uger og inkluderer et sæt militærøvelser og obligatoriske opgaver for mandlige og kvindelige studerende. De er også underlagt militære sanktionsregimer i tilfælde af større militære forbrydelser.

De, der ønsker at tilmelde sig et militært kursus for kvinder, anmodes om at gennemgå de betingelser, der kræves for denne tilmelding, som hovedsageligt omfatter opnåelse af saudisk statsborgerskab og permanent ophold i Kongeriget. Det er også forbudt at medbringe elektroniske enheder, herunder mobiltelefoner, og alle kvindelige studerende er forpligtet til at overholde militær disciplin og overholde gældende love og regler i løbet af uddannelsesperioden.

Hvor høj kræves der i militærkurset for kvinder?

En kvinde, der ønsker at søge ind i militæret, skal være mellem 21 og 27 år. Betingelserne specificerer også, at minimumsvægten er mellem 44 og 58.5 kg, og den nødvendige højde er mellem 152 og 165 cm.

Hvad angår uddannelsesforløbet for kvinder, er der ingen præcis definition af forløbets varighed. Uddannelsesforløbet for mænd er dog ofte længere end træningsforløbet for kvinder og tager omkring ni måneders træning. En periode på 14 uger, svarende til 3 en halv måned, kan betragtes som en passende periode for en kvinde at træne.

Det bemærkes også, at der er yderligere betingelser for at blive medlem af det saudiske militær, såsom behovet for en gymnasial eksamen eller tilsvarende akademisk kvalifikation. Ansøgeren skal også være i besiddelse af et uafhængigt nationalt identitetskort.

Hvor meget vægt kræves der i militærkurset for kvinder?

Den vægt, der kræves i militærkurset for kvinder, bestemmes ud fra alder og højde. Hvis en kvinde for eksempel er mellem 21 og 27 år og er mindst 160 cm høj, skal vægten være mellem 50 og 67 kg.

For kvinder, der ønsker at gå på militærskoler, varierer den krævede vægt lidt højere. Hvis vægten fx er mellem 47 og 68 kilo, skal højden være 155 cm, mens hvis vægten er mellem 50 og 72 kilo, skal højden være mindst 160 cm.

Det er vigtigt, at kandidaterne overholder de sundhedsmæssige forhold, som Forsvaret har angivet. Når de har bestået alle optagelsesprocedurer og prøver i henhold til de angivne betingelser, vil de være i stand til at tilmelde sig militærkurset og få mulighed for at få de nødvendige færdigheder og erfaring.

Naturligvis er vægt vigtigt i det militære forløb, da et individ skal have den nødvendige fysiske evne til at håndtere kravene til militærtjeneste. Derfor er der fastsat specifikke vægtkrav for at sikre, at kandidater kan modstå de fysiske belastninger, der er forbundet med militærtjeneste.

unavngivne fil 3 - Echo of the Nation blog

Hvad er lægeundersøgelsen til militærkurset for kvinder?

Militærkurset er en reel mulighed for kvinder, der ønsker at slutte sig til de væbnede styrker for at opfylde deres drøm og tjene deres land. For at sikre deres evne til at udføre militære opgaver og opgaver effektivt og sikkert skal kvindelige ansøgere til militæruddannelsen bestå en lægeundersøgelse.

Lægeundersøgelsen for kvinder i militærkurset omfatter flere aspekter, startende med en visuel undersøgelse for at sikre styrken og sikkerheden af ​​synet. Der udføres også en konditionsundersøgelse, som omfatter måling af højde og vægt og sikring af, at de er afbalanceret sammen. Desuden opdages smitsomme hudsygdomme eller misdannelser, der kan påvirke ansøgerens fysiske og helbredsmæssige formåen.

Hvad angår medicinske tests, omfatter det undersøgelse af nyrerne ved hjælp af ultralyd og undersøgelse af lungerne for at sikre deres sikkerhed. Der udføres også særlige øjenundersøgelser for at verificere, at der ikke er nogen synsrelaterede sygdomme.

På den anden side udføres også især en systemisk undersøgelse af det kvindelige reproduktive system. Dette omfatter en brystundersøgelse for at afsløre eventuelle unormale forandringer, og der foretages også en bækkenundersøgelse, hvis omstændighederne kræver det og efter ansøgerens ønske.

Ydermere tager lægeundersøgelsen for kvindemilitærkurset den studerende til en hudlæge for at tjekke for hudsygdomme, tidligere operationer eller bakteriel infektion.

Ansøgerens afsluttende lægeundersøgelse tilrettelægges ud fra en række forskellige symptomer og tests, herunder personlige samtaler, læge- og laboratorieundersøgelser. Ansøgeren må ikke lide af sygdomme, der forhindrer hende i at deltage i det militære kursus, såsom epilepsi eller afhængighed af stoffer eller alkohol.

Efter at have bestået alle stadier af lægeundersøgelsen får kvinder, der vinder optagelse på militærkurset, mulighed for at slutte sig til de væbnede styrker og opfylde deres drøm om national tjeneste.

Hvordan forbereder en ansøger sig til militærkurset?

De avancerede kurser har til formål at træne militært personel i avancerede færdigheder såsom terrorbekæmpelse, bykrigsførelse og specialoperationer. For at ansøgeren kan blive optaget på disse kurser, skal hun indsende nogle dokumenter og certifikater for at kvalificere sig.

Her er nogle trin, en ansøger skal tage for at forberede sig til militærkurset:

  1. Grunduddannelse: Ansøgeren skal bestå en-soldats organiseret systemtræning og være uddannet i militær disciplin. Denne uddannelse anses for at være grundlaget for mere avancerede militære kurser.
  2. Mekanik- og skydetræning: Ansøgeren skal bestå en prøve og undervise i skydning på 25 meters afstand. Denne træning omfatter mekaniske færdigheder og forståelse for, hvordan man bruger våben korrekt.
  3. Videregående uddannelseskurser: Det anbefales at deltage i avancerede træningskurser, der fokuserer på særlige militære færdigheder såsom terrorbekæmpelse og bykrigsførelse. Disse kurser tilbydes for at forbedre avancerede kapaciteter og forberede dem til betydelige militære udfordringer.

Derudover skal ansøgeren vedlægge sine personlige dokumenter såsom registreringsdokumentet og tydelige, nyere personlige billeder. Du skal også medbringe dit originale nationale ID og kopier af det.

For at komme ind på disse kurser skal ansøgeren være i den angivne aldersgruppe, hvor minimumsalderen er 25 år og højst 35 år. Ansøgeren skal desuden være mindst 155 cm høj og have en passende vægt til hendes højde.

For at fuldføre optagelsesprocessen skal ansøgere bestå optagelsesprøver, som inkluderer Advanced Infantry Course for Officers.

Efter at have gennemført alle betingelser og bestået prøverne foretages den endelige udvælgelse til at deltage i det avancerede militærkursus.

Under dimissionsceremonien for avancerede og genopfriskende militærkurser for sikkerhedspersonale og det andet militærdistrikt annoncerede guvernørkommandør Al-Bahsani, at det nye år vil være vidne til udvælgelsen af ​​militærattachéer blandt de fremragende officerer.

Udvælgelsen finder sted i to faser, startende med screening for at nominere fremtrædende officerer, derefter en test for hoveddirektoraterne på den militære tekniske skole.

Efter kvalificerede ansøgere inden for militær og elektronisk ledelse tilrettelægges kurset ud fra kursets type og nummer. Emner undervist i kurset omfatter militær og elektronisk ledelse.

Hvor lang er militæruddannelsen for sekundære officerer?

Det kan siges, at varigheden af ​​det militære kursus for kvindelige sekundære officerer varierer afhængigt af det universitet, hvor uddannelsen modtages. De fleste kurser udbydes dog på King Fahd Security College, hvor universitetsofficerer er kvalificerede.

Varigheden af ​​dette militære kursus for universitetsuddannede er 29 uger, hvilket inkluderer at studere en intensiv militær pensum bestående af 23 militære fag. Efter bestået kursus får deltagerne et kursusbevis.

Dette kursus har til formål at kvalificere universitetsofficerer til at arbejde i de væbnede styrker i deres forskellige specialiseringer. Uddannelsesplanerne i dette kursus omfatter forskellige militære aspekter, der hjælper universitetsofficerer med at erhverve de nødvendige færdigheder til ledelse og ledelse i det militære miljø.

Det er værd at bemærke, at varigheden af ​​det militære kursus for universitetsofficerer kan reduceres efter godkendelse fra lederen af ​​den relevante militærhøjskole. Dette kursus, der varer i tre hele akademiske år, betragtes som et udgangspunkt for kvindelige universitetsofficerer i deres karriere inden for det militære område.

Derfor kan varigheden af ​​det militære kursus for sekundære officerer variere afhængigt af det relevante universitet og det godkendte uddannelsesprogram. Det er nødvendigt at kontakte de pågældende universiteter for at få flere detaljer og information om dette emne.

Er medicin forbudt på militærkursus for kvinder?

På trods af vigtigheden af ​​at opnå fysiologisk og psykologisk stabilitet for kvinder under militærtjeneste, synes der at være nogle spørgsmål om den medicin, der er tilladt i denne periode. Kvinder under militær træning spekulerer på, om medicin er forbudt eller ej i den militære træningsperiode.

Der er strenge anvisninger fra Forsvarsministeriet vedrørende forbudte genstande, der er forbudt at medbringe til militærakademier. Denne liste omfatter parfume, medicin, olier, røg, ringe osv. Derfor kan det være forbudt at medbringe personlig medicin til kvinder på militærkurset.

Det skal dog bemærkes, at det i nødstilfælde er at foretrække at informere de relevante myndigheder om eventuel medicinsk medicin, der anvendes, således at myndighederne kan tage de nødvendige forholdsregler og yde passende pleje, hvis det er nødvendigt.

Det er dog vigtigt at bemærke, at disse oplysninger kan variere fra land til land og afhænger af hvert enkelt lands militærpolitik. Derfor kræver generel rådgivning, at der henvises til de ansvarlige myndigheder og gennemgås Forsvarsministeriets anvisninger og gældende lokale direktiver for at kende de specifikke regler og forskrifter tydeligere.

På den anden side har de saudiske væbnede styrker været vidne til en mærkbar udvikling på det seneste med hensyn til kvinders deltagelse i de militære styrker. Den første gruppe af militærkvinder i Kongeriget dimitterede og blev placeret i forskellige sektorer af de væbnede styrker efter at have gennemført et kvalifikationskursus, der ville give dem mulighed for at påtage sig rang som soldat. Saudiarabiske kvinder har opnået en effektiv tilstedeværelse i den militære sundhedssektor, hvilket indikerer vigtigheden af ​​deres rolle og store bidrag på dette område.

Hvornår forfalder de militære træningsgebyrer for kvinder?

Hvornår militærkursusydelser for kvinder vil være tilgængelige, bestemmes ud fra flere faktorer. Efter afslutningen af ​​militærkurset modtager praktikanterne deres belønninger. Økonomisk kontingent betales månedligt, efter at praktikanterne er blevet aktive medlemmer af de væbnede styrker.

Datoen for ankomst af finansielle afgifter afhænger af den tilgang, som følges af det finansielle system for de saudiarabiske væbnede styrker. Den økonomiske overførsel begynder ofte efter afslutningen af ​​militærkurset, og praktikanterne opfylder betingelserne for træningsprogrammet.

Det understreges, at de specifikke datoer for download af økonomiske kontingenter skal afklares gennem instrukserne fra de relevante officielle myndigheder, som kan variere fra sag til sag i henhold til kravene i hvert militært træningsprogram.

Kort link

Efterlad en kommentar

din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.Obligatoriske felter er angivet med *


Kommentarbetingelser:

Du kan redigere denne tekst fra "LightMag Panel" for at matche kommentarreglerne på dit websted